Dostępne kursy

Pakiet: Matematyka - przygotowanie do matury,  poziom podstawowy (279,00 zł)

Pakiet: Matematyka - przygotowanie do matury, poziom podstawowy (279,00 zł)

Pakiet obejmuje niezbędne lekcje oraz zadania.
Teraz dostęp aż na 279 dni w bardzo atrakcyjnej cenie - tylko złotówka dziennie. Porównaj z cenami korepetycji :)
Pakiet obejmuje dostęp do wyselekcjonowanych działów (dostępnych również pojedynczo w osobnej sprzedaży). Przerobienie pakietu gwarantuje zdanie matury z matematyki na poziomie podstawowym!
Zamiast kupować pojedyncze działy - kup pakiet. Znacznie taniej w pakiecie. Sam przelicz...
Przygotuj się do matury z matematyki z najlepszym programem na rynku!

Pakiet: Matematyka (wyłącznie dla szkół)

Pakiet: Matematyka (wyłącznie dla szkół)

Pakiet obejmuje lekcje oraz zadania z matematyki na poziomie podstawowym.

0A. Obsługa e-math i lekcja próbna (0,00 zł)

0A. Obsługa e-math i lekcja próbna (0,00 zł)

Dostęp bezpłatny.
Nie kupuj w ciemnoWypróbuj tę lekcję, a potem zdecyduj czy chcesz kupić inne działy. Dział obejmuje:
a) Obsługa programu;
b) Pisanie wzorów za pomocą klawisza;
A na deser bezpłatna próbka naszych lekcji:
c) Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym;
d) Sinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnymEgzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy

Rozwiązania zadań maturalnych (maj 2019)


Zobacz arkusze i zadania maturalne oraz ich rozwiązania


Poniżej codziennie jedno zadanie. Zaglądaj tu! Jeśli wzory wyglądają źle (dziwnie)... przeładuj stronę.

Zadanie 1. (0–1)

Liczba \[ log_{\sqrt{3}}2 \] jest równa

A. 2   B. 4   C. \[ \sqrt{2} \]   D. \[ \frac{1}{2} \]

Zobacz wyjaśnienie tego i innych zadań

Zadanie 2. (0–1)

Liczba naturalna \[ n=2^{14} \cdot 5^{15} \] w zapisie dziesiętnym ma

A. 14 cyfr   B. 15 cyfr   C. 16 cyfr   D. 30 cyfr

Zobacz wyjaśnienie tego i innych zadań

Zadanie 3. (0–1)

W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o:

A. 1%   B. 25%   C. 33%   D. 75%

Zobacz wyjaśnienie tego i innych zadań

Zadanie 4. (0–1)

Równość \[ \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{a} = 1 \] jest prawdziwa dla:

A. \[ a = \frac{11}{20} \]   B. \[ a = \frac{8}{9} \]   C. \[ a = \frac{9}{8} \]   D. \[ a = \frac{20}{11} \]

Zobacz wyjaśnienie tego i innych zadań

Zadanie 5. (0–1)

Para liczb x=2 i y=2 jest rozwiązaniem układu równań \[ \begin{cases} ax+y=4 \\[2ex] -2x+3y=2a \end{cases} \] dla:

A. \[ a = -1 \]   B. \[ a = 1 \]   C. \[ a = -2 \]   D. \[ a = 2 \]

Zobacz wyjaśnienie tego i innych zadań

Zadanie 6. (0–1)

Równanie \[ \frac{(x-1)(x+2)}{x-3} = 0 \] dla:

A. ma trzy różne rozwiązania: x=1, x=3, x=-2   B. ma trzy różne rozwiązania: x=-1, x=-3, x=2   C. ma dwa różne rozwiązania: x=1, x=-2   D. ma dwa różne rozwiązania: x=-1, x=2

Zobacz wyjaśnienie tego i innych zadań

Zadanie 7. (0–1)

Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem \[ f(x)=3(x+1)-6 \sqrt{3} \] jest liczba:

A. \[ 3-6\sqrt{3} \]   B. \[ 1-6\sqrt{3} \]   C. \[ 2\sqrt{3}-1 \]   D. \[ 2\sqrt{3}-\frac{1}{3} \]

Zobacz wyjaśnienie tego i innych zadań

Informacja do zadań 8, 9, 10

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (2; -4). Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Zadanie 8. (0–1)

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział:

A. \[ (-\infty; 0) \]   B. \[ <0; 4> \]   C. \[ <-4; +\infty) \]   D. \[ <4; +\infty) \]

Zobacz wyjaśnienie tego i innych zadań

Zadanie 9. (0–1)

Największa wartość funkcji f w przedziale <1; 4> jest równa:

A. -3   B. -4   C. 4   D. 0

Zobacz wyjaśnienie tego i innych zadań

Zadanie 10. (0–1)

Osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu:

A. y = -4   B. x = -4   C. y = 2   D. x = 2

Zobacz wyjaśnienie tego i innych zadań

Zadanie 11. (0–1)

W ciągu arytmetycznym, określonym dla n ≥ 1, dane są dwa wyrazy: a1 = 7 i a8 = −49. Suma ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa:

A. -168   B. -189   C. -21   D. -42

Zobacz wyjaśnienie tego i innych zadań