usługa e-uczeń e-math.pl

Zrób trzy proste kroki już dzisiaj... i naucz się matematyki

Zarejestruj się

Rejestracja jest bezpłatna i jednorazowa. Podczas rejestracji trzeba podać adres e-mail, login, hasło... tylko tyle...

Zaloguj się

Logowanie (dla uczniów już zarejestrowanych)

Korzystaj

Pakiety - dostęp wg abonamentu Cena Dostęp
Wypróbuj za darmo
bezpłatne Zarejestruj się i korzystaj
Przerób za darmo zadania maturalne
bezpłatne Zarejestruj się i korzystaj
Matematyka - przygotowanie do matury, poziom podstawowy
159,00 zł Zarejestruj się i kup
Matematyka - licea i technika (od klasy 1 do matury)
abonament Zarejestruj się i kup
Działy - dostęp na 5 miesięcy
zobacz jakich działów potrzebujesz
Cena Dostęp
1A. Działania w zbiorach liczb
bezpłatne Zarejestruj się i korzystaj
1B. Zbiory i przedziały
29,00 zl Zarejestruj się i kup
1C. Wyrażenia algebraiczne, proporcje i przekształcanie
29,00 zl Zarejestruj się i kup
2A. Potęgi i wzory skróconego mnożenia
29,00 zl Zarejestruj się i kup
2B. Pierwiastki
29,00 zl Zarejestruj się i kup
11. Logarytmy i funkcja wykładnicza
29,00 zl Zarejestruj się i kup
3. Procenty
29,00 zl Zarejestruj się i kup
7. Rozwiązywanie równań, nierówności i układów równań
29,00 zl Zarejestruj się i kup
6. Wartość bezwzględna
29,00 zl Zarejestruj się i kup
4. Funkcje
29,00 zl Zarejestruj się i kup
5. Funkcja liniowa
29,00 zl Zarejestruj się i kup
8A. Funkcja kwadratowa
29,00 zl Zarejestruj się i kup
8B. Równania i nierówności kwadratowe
29,00 zl Zarejestruj się i kup
9. Wielomiany
29,00 zl Zarejestruj się i kup
15. Ciągi liczbowe
29,00 zl Zarejestruj się i kup
16A. Planimetria - figury płaskie
29,00 zl Zarejestruj się i kup
16B. Planimetria - okręgi i kąty w okręgu
29,00 zl Zarejestruj się i kup
16C. Planimetria - trójkąty
29,00 zl Zarejestruj się i kup
16D. Planimetria - wielokąty
29,00 zl Zarejestruj się i kup
16E. Planimetria - figury podobne i twierdzenie Talesa
29,00 zl Zarejestruj się i kup
13. Trygonometria
29,00 zl Zarejestruj się i kup
17. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
29,00 zl Zarejestruj się i kup
18A. Stereometria - graniastosłupy i ostrosłupy
29,00 zl Zarejestruj się i kup
18B. Stereometria - bryły obrotowe
29,00 zl Zarejestruj się i kup
19. Elementy statystyki opisowej, 20. Kombinatoryka, 21. Teoria prawdopodobieństwa
29,00 zl Zarejestruj się i kup
Sprawdź co już umiesz Cena Dostęp (nie wymaga logowania)
Test maturalny - sprawdź się!
bezpłatne Uruchom bezpłatny test
Algebra - działania, procenty, potęgi, ciągi...
bezpłatne Uruchom bezpłatny test
Funkcje - własności...
bezpłatne Uruchom bezpłatny test
Równania i nierówności liniowe, kwadratowe, z wart. bezwzględną...
bezpłatne Uruchom bezpłatny test
Planimetria, trygonometria, figury w układzie współrzędnych...
bezpłatne Uruchom bezpłatny test
Stereometria - graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe...
bezpłatne Uruchom bezpłatny test